Yr olygfa o Garreg Fawr
Dewch i wybod mwy ynghylch y gorchmynion drafft sydd wedi’u cyhoeddi a’r tir sydd ei angen

Croeso i’r llwyfan ar-lein ar gyfer archwilio a lawrlwytho gwybodaeth yn ymwneud â’r cynlluniau arfaethedig ar gyfer Cyffyrdd 14/15 ac 16/16A yr A55. Ar y safle hwn, gallwch ddysgu am y Gorchmynion Drafft a’r prosesau cyfreithiol, sut a pha bryd y mae’n rhaid gwneud cynrychioliadau neu wrthwynebiadau a sut i gysylltu â ni am help a chefnogaeth. Unwaith y bydd ar gael, bydd modd i chi ganfod rhagor o wybodaeth yn yr ardal Arddangosfa Ar-lein. Os na allwch ddod o hyd i’r wybodaeth yr ydych ei hangen, neu am i ni egluro unrhyw beth i chi, yna rhowch wybod i ni.

Bydd y wefan yn cael ei diweddaru, felly dewch yn ôl yn fuan