Cymorth a Chefnogaeth

Sefydlwyd hwb y prosiect mewn ymateb i'r Coronafeirws (COVID-19), fel bod modd i chi ymgysylltu'n uniongyrchol â thîm y prosiect a chael gwybodaeth ynghylch y Gorchmynion drafft ar gyfer Cyffordd 14/15 a Chyffordd 16/16A a sut allai'r rhain effeithio arnoch chi.

Fel arall, cewch hyd i fanylion ynghylch sut i gysylltu â thîm y prosiect isod. Cewch hyd i atebion i gwestiynau cyffredin yn yr adran Cwestiynau a Ofynnir yn Aml.

Mae’r bobl allweddol a ganlyn yn rhan o dîm y prosiect:

Tîm trafnidiaeth, tir a gorchmynion Llywodraeth Cymru sydd, lle bo hynny’n briodol, yn medru eich cynghori ynghylch sut allai’r cynllun arfaethedig effeithio ar eich eiddo a’r hyn y gallech fod yn gymwys amdano.

Y Gangen Orchmynion

Trafnidiaeth
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

Am ymholiadau cyffredinol eraill, gweler manylion cyswllt ar y dudalen Cysylltu â Llywodraeth Cymru.

Swyddog Cyswllt Cyhoeddus (Mike Gilbert, Ramboll) – fydd, ynghyd â’r tîm sy’n ei gefnogi, yn aml yn bwynt cyswllt cyntaf ar gyfer eich ymholiadau.

Ymgynghorwyr technegol a pheirianwyr dylunio (Corderoys, WSP, TACP, Ramboll a RML) – gallant helpu i ateb eich cwestiynau ynghylch sut allai’r cynllun effeithio arnoch chi, cymunedau lleol a’r amgylchedd yn ystod y gwaith adeiladu a thu hwnt.

eicon rhybuddio
Rhaid i’r cwcis fod wedi’u galluogi ar gyfer y ffurflen hon. Gallwch newid eich gosodiadau cwcis neu gysylltu â ni gan ddefnyddio dull arall.
Ffotograff o’r Ymgynghoriad Cyhoeddus a gynhaliwyd ym mis Mehefin 2018

Ffotograff o’r Ymgynghoriad Cyhoeddus a gynhaliwyd ym mis Mehefin 2018