Arddangosfa Ar-lein

Croeso i dudalen Arddangosfa Ar-lein Gwelliannau Cyffyrdd 15 ac 16 yr A55. Mae'r arddangosfa ar-lein wedi'i rhannu'n dair rhan: Croeso, C14/C15 (Llanfairfechan) a C16/16A (Penmaenmaer a Dwygyfylchi).

Bydd dolenni at ddeunyddiau'r arddangosfa ar gael o'r dudalen hon, unwaith y bydd y Gorchmynion Prynu Gorfodol drafft ar gyfer pob un o'r cyffyrdd wedi'u cyhoeddi.

Pam ydym ni'n cynnal arddangosfa ar-lein?

Rydym yn cynnal arddangosfa rithiol mewn ymateb i'r canllawiau cyfredol ar gadw pellter cymdeithasol a chyngor Coronafeirws (COVID-19) Llywodraeth Cymru, gan nad ydym yn ystyried bod cynnal arddangosfeydd wyneb-yn-wyneb neu gyfarfodydd sydd ar agor i'r cyhoedd yn gyffredinol er budd diogelwch y cyhoedd a'r tîm ar hyn o bryd.

Byddwn yn parhau i adolygu'r canllawiau hyn ac yn dibynnu ar y sefyllfa bresennol gall hefyd ddal wyneb yn wyneb arddangosfeydd neu gyfarfodydd ar sail apwyntiad yn unig.

Beth ydych chi'n ei wneud ar gyfer pobl lle nad ydynt yn medru cael mynediad at ddeunyddiau ar-lein?

Yn ogystal â chynnal arddangosfa rithiol, pan fydd y Gorchmynion drafft yn cael eu cyhoeddi bydd llythyrau'n cael eu dosbarthu i oddeutu 900 o eiddo lleol o ran Cyffordd 14 ac 15 (Llanfairfechan) a 380 o eiddo lleol o ran Cyffordd 16 ac 16A (Penmaenmawr a Dwygyfylchi). Mae'r rhain yn cynnwys manylion ynghylch sut i gysylltu â'r tîm i wneud cais am gopïau o'r deunyddiau mewn gwahanol fformatau.

Bydd hysbysiadau yn rhoi gwybod bod y Gorchmynion drafft a'r wybodaeth amgylcheddol wedi cael eu cyhoeddi, yn ogystal ag egluro sut i wneud cais am wybodaeth, wedi cael eu gosod mewn lleoliadau amlwg yn y cymunedau, megis mewn llyfrgelloedd ac ar hysbysfyrddau Cynghorau Tref.

Sut fedrwn ni helpu?

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, neu os ydych chi angen cymorth a chefnogaeth, cysylltwch â'r Swyddog Cyswllt Cyhoeddus neu dîm y prosiect. Gweler eu manylion cyswllt ar y dudalen Cymorth a Chefnogaeth.