Polisi Cwcis

Mae cwcis yn ffeiliau testun bychan sy’n cael eu hanfon i’ch cyfrifiadur neu ddyfais symudol gan y gwefannau yr ydych yn ymweld â hwy. Maent yn helpu gwefannau i weithio yn well. Er enghraifft, rydym hefyd yn defnyddio cwcis YouTube i ymgorffori fideos yn y tudalennau a chwcis survey123 er mwyn galluogi ffurflenni adborth. Ac eithrio YouTube, nid yw’r wybodaeth sy’n cael ei chadw mewn cwcis gan Ymgysylltiad Cyffyrdd 14/15 ac 16/16A yn cynnwys unrhyw wybodaeth bersonol ac ni ellir ei defnyddio i adnabod unrhyw ddefnyddiwr yn bersonol. Y cwcis yr ydym yn eu defnyddio ar ein safle yw:

Cwcis Enw Pwrpas Yn dod i ben
A55 banner Mae hwn yn cael ei ddefnyddio i gofio p’un a ydych chi wedi gweld y faner cwcis a’i atal rhag cael ei ddangos ar ôl i chi rhyngweithio ag ef. 24 awr
A55 forms Mae’r cwcis hyn wedi cael eu gosod yn ddewisol gan y defnyddiwr. Os ydynt ymlaen, bydd y ffurflenni’n gweithio a bydd survey123 yn cadw’r cwcis. Os ydynt wedi’u ddiffodd, ni fydd y ffurflenni’n gweithio ac ni fydd survey123 yn cadw’r cwcis. 24 awr
A55 videos Mae’r cwcis hyn wedi cael eu gosod yn ddewisol gan y defnyddiwr. Os ydynt ymlaen, bydd y fideos yn gweithio a bydd YouTube yn cadw’r cwcis. Os ydynt wedi’u diffodd, ni fydd y fideos yn gweithio ac ni fydd YouTube yn cadw’r cwcis. 24 awr
A55 maps 24 awr
survey123 OptanonAlertBoxClosed Mae hyn yn cadw’r dyddiad a’r amser yr ydych yn cael mynediad at y ffurflen. 1 flwyddyn
survey123 esri_gdpr Mae hyn yn cadw statws y caniatâd ar gyfer polisi GDPR ESRI. 1 flwyddyn
survey123 sat_track Mae hyn yn cadw statws o ymlaen am bwrpas anhysbys. 1 flwyddyn
survey123 s_dslv Mae hyn yn cadw rhif am bwrpas anhysbys. 3 blynedd
survey123 AMCV_ED8D65E655FAC7797F000101%40AdobeOrg Mae hyn yn cadw llinyn am bwrpas anhysbys. 2 blynedd
survey123 bannerNotification_httpsTransitionMessage_hidden Mae hyn yn cadw statws o faner hysbysiad. 1 flwyddyn
survey123 esri_whatsnew Mae hyn yn cadw data am nodweddion newydd. 1 flwyddyn
YouTube VISITOR_INFO1_LIVE Mae’r cwcis hyn yn hanfodol er mwyn dangos fideos YouTube ar ein safle. 8 mis
YouTube YSC Ar ddiwedd sesiwn

Mae porwyr gwe yn caniatáu peth rheolaeth dros gwcis drwy osodiadau’r porwr. I ganfod mwy am gwcis a sut i’w rheoli, ewch draw i www.allaboutcookies.org.

Pa wybodaeth ydym ni’n ei chasglu?

Dim ond cadw gosodiadau y mae’r cwcis yr ydym yn ei osod ein hunain. Mae’r gwasanaethau angen y cwcis trydydd parti hyn i weithio. Nid ydym yn defnyddio unrhyw gwcis dadansoddi i dracio defnydd.

Efallai y byddwch yn gwrthod y defnydd o gwcis drwy ddewis y gosodiadau priodol ar eich porwr neu ar y dudalen gosodiadau cwcis. Noder os yw’r cwcis yn cael eu analluogi, ni fydd modd i chi ddefnyddio’r wefan hon yn llawn.

Gallwch ddarllen Polisi Preifatrwydd a Pholisi Cwcis ESRI am wybodaeth fanwl am Survey123.

Gallwch ddarllen Polisi Preifatrwydd Google a Thelerau Gwasanaeth Google am wybodaeth fanwl ynghylch YouTube.