Diweddariadau am y Prosiect

Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru er mwyn cyflwyno diweddariadau i'r prosiect i chi. Dewch yn ôl yn fuan.

I weld a chuddio'r diweddariadau i'r prosiect, cliciwch ar y dolenni i deitlau'r adrannau isod.

Bydd cyfarfod Cyn Ymchwiliad yn cael ei gynnal i ystyried beth y gellir ei wneud i sicrhau fod yr Ymchwiliad yn cael ei gynnal yn effeithlon a hwylus. Mae manylion y cyfarfod Cyn Ymchwiliad wedi’u cyhoeddi yn ddiweddar gan Lywodraeth Cymru. Mae’r Hysbysiad, sydd yn cynnwys manylion sut i ymuno gyda’r cyfarfod, i’w weld yma.

Cyhoeddwyd y Gorchmynion Llinell a Slipffordd drafft a Gorchmynion Ffyrdd Ochr drafft ar gyfer y gwaith adeiladu sy'n gysylltiedig â phrosiect Gwelliannau Cyffyrdd 15 ac 16 yr A55, ar yr un pryd â'r Datganiad Amgylcheddol ar Mawrth 23, 2021. Maent wedi'u hategu gan Ddatganiad Eglurhaol.

  • Gorchymyn Cefnffordd Caer i Fangor (yr A55) (Gwelliant Ailalinio Cyffyrdd 14 a 15 a’r Ffyrdd Ymuno ac Ymadael) 202-
  • Gorchymyn Cefnffordd Caer i Fangor (yr A55) (Gwelliant Ailalinio Cyffyrdd 14 a 15 a’r Ffyrdd Ymuno ac Ymadael) (Ffyrdd Ymyl) 202-

Gellir canfod copïau o'r Gorchmynion Llinell a Slipffyrdd drafft a'r Gorchmynion Ffyrdd Ochr drafft, y Ddogfen Amgylcheddol a'r dogfennau ategol yn llyfrgell dogfennau’r prosiect neu fe ellir eu gweld yn bersonol yn y lleoliadau adneuo. Gellir canfod manylion y lleoliadau hyn drwy sgrolio i lawr.

Gall unrhyw berson neu sefydliad wrthwynebu, cyflwyno sylwadau, cefnogi, gwneud awgrymiadau neu wneud sylw ar y Gorchmynion drafft sydd wedi'u cyhoeddi, yn ogystal ag ar y Datganiad Amgylcheddol ac/neu y Datganiad i Hysbysu Asesiad Priodol.

Dylech anfon eich ymateb fel ei fod yn cyrraedd Llywodraeth Cymru ddim hwyrach na 7 Mai 2021, gan ddyfynnu’r cyfeirnod qA1376607 a chan ddatgan ar ba sail y gwneir y gwrthwynebiad.

Gallwch weld sut i anfon eich ymateb atom ar y dudalen Cyflwyno eich Barn.

Am ymholiadau, neu os ydych chi angen cymorth a chefnogaeth, cysylltwch â’r Swyddog Cyswllt Cyhoeddus neu dîm y prosiect. Gellir dod o hyd i’w manylion cyswllt ar y dudalen Cymorth a Chefnogaeth.

Mae'r Gorchmynion Prynu Gorfodol drafft a ganlyn ar gyfer y gwaith adeiladu sy'n gysylltiedig â phrosiect Gwelliannau Cyffyrdd 15 ac 16 yr A55, i fod i gael eu cyhoeddi ar Mawrth 24, 2021.

  • Gorchymyn Prynu Gorfodol Gweinidogion Cymru (Cefnffordd Caer i Fangor (yr A55) (Gwelliant Ailalinio Cyffyrdd 14 a 15 a’r Ffyrdd Ymuno ac Ymadael)) 202-

Unwaith y byddant wedi'u cyhoeddi, gall unrhyw berson neu sefydliad wrthwynebu, gwneud sylwadau, cefnogi, gwneud awgrym neu wneud sylw ar y Gorchmynion drafft sydd wedi'u cyhoeddi. Dylech anfon eich ymateb fel ei fod yn cyrraedd Llywodraeth Cymru ddim hwyrach na 7 Mai 2021, gan ddyfynnu’r cyfeirnod qA1376605 a chan ddatgan ar ba sail y gwneir y gwrthwynebiad.

Gallwch weld sut i anfon eich ymateb atom ar y dudalen Cyflwyno eich Barn.

Am ymholiadau, neu os ydych chi angen cymorth a chefnogaeth, cysylltwch â’r Swyddog Cyswllt Cyhoeddus neu dîm y prosiect. Gellir dod o hyd i’w manylion cyswllt ar y dudalen Cymorth a Chefnogaeth.

Cyhoeddwyd y Gorchmynion Llinell a Slipffordd drafft a Gorchmynion Ffyrdd Ochr drafft ar gyfer y gwaith adeiladu sy'n gysylltiedig â phrosiect Gwelliannau Cyffyrdd 15 ac 16 yr A55, ar yr un pryd â'r Datganiad Amgylcheddol ar Mawrth 23, 2021. Maent wedi'u hategu gan Ddatganiad Eglurhaol.

  • Gorchymyn Cefnffordd Caer i Fangor (yr A55) (Gwelliant Ailalinio Cyffyrdd 16 ac 16A a’r Ffyrdd Ymuno ac Ymadael) 202-
  • Gorchymyn Cefnffordd Caer i Fangor (yr A55) (Gwelliant Ailalinio Cyffyrdd 16 ac 16A a’r Ffyrdd Ymuno ac Ymadael) (Ffyrdd Ymyl) 202-

Gellir canfod copïau o'r Gorchmynion Llinell a Slipffyrdd drafft a'r Gorchmynion Ffyrdd Ochr drafft, y Ddogfen Amgylcheddol a'r dogfennau ategol yn llyfrgell dogfennau’r prosiect neu fe ellir eu gweld yn bersonol yn y lleoliadau adneuo. Gellir canfod manylion y lleoliadau hyn drwy sgrolio i lawr.

Gall unrhyw berson neu sefydliad wrthwynebu, cyflwyno sylwadau, cefnogi, gwneud awgrymiadau neu wneud sylw ar y Gorchmynion drafft sydd wedi'u cyhoeddi, yn ogystal ag ar y Datganiad Amgylcheddol ac/neu y Datganiad i Hysbysu Asesiad Priodol.

Dylech anfon eich ymateb fel ei fod yn cyrraedd Llywodraeth Cymru ddim hwyrach na 7 Mai 2021, gan ddyfynnu’r cyfeirnod qA1420023 a chan ddatgan ar ba sail y gwneir y gwrthwynebiad.

Gallwch weld sut i anfon eich ymateb atom ar y dudalen Cyflwyno eich Barn.

Am ymholiadau, neu os ydych chi angen cymorth a chefnogaeth, cysylltwch â’r Swyddog Cyswllt Cyhoeddus neu dîm y prosiect. Gellir dod o hyd i’w manylion cyswllt ar y dudalen Cymorth a Chefnogaeth.

Mae'r Gorchmynion Prynu Gorfodol drafft a ganlyn ar gyfer y gwaith adeiladu sy'n gysylltiedig â phrosiect Gwelliannau Cyffyrdd 15 ac 16 yr A55, i fod i gael eu cyhoeddi ar Mawrth 24, 2021.

  • Gorchymyn Prynu Gorfodol Gweinidogion Cymru (Cefnffordd Caer i Fangor (yr A55) (Gwelliant Ailalinio Cyffyrdd 16 ac 16A a’r Ffyrdd Ymuno ac Ymadael)) 202-

Unwaith y byddant wedi'u cyhoeddi, gall unrhyw berson neu sefydliad wrthwynebu, gwneud sylwadau, cefnogi, gwneud awgrym neu wneud sylw ar y Gorchmynion drafft sydd wedi'u cyhoeddi. Dylech anfon eich ymateb fel ei fod yn cyrraedd Llywodraeth Cymru ddim hwyrach na 7 Mai 2021, gan ddyfynnu’r cyfeirnod qA1420042 a chan ddatgan ar ba sail y gwneir y gwrthwynebiad.

Gallwch weld sut i anfon eich ymateb atom ar y dudalen Cyflwyno eich Barn.

Am ymholiadau, neu os ydych chi angen cymorth a chefnogaeth, cysylltwch â’r Swyddog Cyswllt Cyhoeddus neu dîm y prosiect. Gellir dod o hyd i’w manylion cyswllt ar y dudalen Cymorth a Chefnogaeth.

Cyhoeddir cyfres o Orchmynion drafft a Datganiadau Amgylcheddol ar gyfer cynlluniau Cyffyrdd 14/15 a Chyffyrdd 16/16A.

Unwaith iddynt gael eu cyhoeddi, bydd modd i chi weld copïau yn rhad ac am ddim yn ystod y cyfnod gwrthwynebu naill ai ar-lein (drwy’r llyfrgell ddogfennau neu ar wefannau prosiect Llywodraeth Cymru ar gyfer Cyffyrdd 14/15 a Cyffyrdd 16/16A) neu drwy ymweld ag un o’r eiddo a ganlyn.

Yn sgil cyfyngiadau cadw pellter cymdeithasol Covid-19, rhaid gwneud apwyntiad i weld y dogfennau. I drefnu i weld y dogfennau, cysylltwch â’r lleoliadau yn uniongyrchol. Os bydd y cyfyngiadau Covid-19 yn newid neu am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Swyddog Cyswllt Cyhoeddus y Cynllun neu dîm y prosiect. Gweler eu manylion cyswllt ar y dudalen Cyngor a Chefnogaeth.