Cyflwyno eich Barn

Gall unrhyw berson neu sefydliad wrthwynebu, cyflwyno sylwadau, cefnogi, gwneud awgrymiadau neu wneud sylw ar y Gorchmynion drafft sydd wedi'u cyhoeddi, yn ogystal ag ar y Datganiad Amgylcheddol a/neu y Datganiad i Hysbysu Asesiad Priodol. Dylid anfon eich ymateb er mwyn iddo gyrraedd Llywodraeth Cymru ddim hwyrach na 7 Mai 2021, gan nodi cyfeirnod y Gorchmynion drafft a nodi’r sail i’r gwrthwynebiad.

Os ydych wedi derbyn gohebiaeth gennym ynghylch y Gorchmynion drafft hyn, a wnewch chi ddyfynnu’r rhif cyfeirnod sydd ar frig y llythyr, os gwelwch yn dda.

Dylid cyflwyno sylwadau ar Orchmynion drafft Cyffyrdd 14/15 a Chyffyrdd 16/16A naill ai drwy gwblhau’r ffurflen adborth ar-lein neu drwy’r post:

Y Gangen Orchmynion

Trafnidiaeth
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, neu os ydych chi angen cymorth a chefnogaeth, cysylltwch â'r Swyddog Cyswllt Cyhoeddus neu dîm y prosiect. Gweler eu manylion cyswllt ar y dudalen Cymorth a Chefnogaeth.

eicon rhybuddio
Rhaid i’r cwcis fod wedi’u galluogi ar gyfer y ffurflen hon. Gallwch newid eich gosodiadau cwcis neu gysylltu â ni gan ddefnyddio dull arall.