Gosodiadau cwcis

Mae cwcis yn ffeiliau testun bychan sy’n cael eu hanfon i’ch cyfrifiadur neu’ch dyfais symudol gan y gwefannau yr ydych yn ymweld â hwy. Maent yn helpu i wneud i wefannau weithio’n well a rhoi gwybodaeth i berchnogion y safle. Drwy ddeall sut mae pobl yn defnyddio ein safle, gallwn wella’r profiad llywio a’r cynnwys i fodloni anghenion pobl yn well. Ni fydd y data yn cael ei ddefnyddio i adnabod unrhyw ddefnyddiwr yn bersonol.

Rydym yn defnyddio cwcis sy’n galluogi i nodweddion penodol weithio’n gywir. Nid yw’r cwcis hyn yn cael eu defnyddio i’ch adnabod chi’n bersonol.

Rydym yn defnyddio 3 math o gwcis. Gallwch ddewis pa gwcis yr ydych yn hapus i ni eu defnyddio.

Gosodiadau cwcis

Cwcis sy’n mesur y defnydd a wneir o’r wefan

Nid ydym yn defnyddio unrhyw gwcis i fesur y defnydd a wneir o’r wefan.

Cwcis sy’n helpu â chyfathrebu a marchnata

Mae’r cwcis hyn yn cael eu gosod gan wefannau trydydd parti ac yn helpu i alluogi nodweddion penodol.

Mae angen y cwcis hyn er mwyn i’r fideos YouTube sydd wedi’u cynnwys yma weithio. Noder, os bydd hyn yn cael ei analluogi, efallai na fydd y fideos yn gweithio.

Mae angen y cwcis hyn er mwyn i’r ffurflenni ar y wefan weithio. Noder, os bydd hyn yn cael ei analluogi, efallai na allwch ddefnyddio’r ffurflenni hyn.

Mae angen y cwcis hyn er mwyn i'r map ar y wefan hon weithredu. Sylwch a yw hyn yn anabl ni fydd modd defnyddio'r map.

Cwcis cwbl angenrheidiol

Mae’r cwcis hanfodol hyn yn gwneud pethau megis:

  • cofio’r hysbysiadau yr ydych wedi’u gweld fel nad ydym yn eu dangos i chi eto
  • cofio eich dewisiadau a’r opsiynau yr ydych yn eu dewis ar y dudalen hon


Dewch i wybod mwy am gwcis ar y wefan hon.