Oriel Fideos a Delweddau

Mae'r fideos a'r delweddau sydd wedi'u cyflwyno isod yn cynnwys darluniau o'r cynlluniau arfaethedig ar gyfer prosiect Cyffordd 14/15 a Chyffordd 16/16A yr A55. Maent yn ddelweddau artist o sut y gallai'r cynlluniau edrych ar ôl iddynt gael eu hadeiladu.

Mae'r darluniau a ddangosir yn rhai cysyniadol, yn seiliedig ar y data dylunio oedd ar gael pan gawsant eu cynhyrchu yn ystod yr haf 2020 ac fe allant newid. Nid ydynt yn cynrychioli'r raddfa a'r pellter o'r lleoliad penodol ac maent yn dangos y cynnig yng nghyd-destun ehangach y dirwedd yn unig.

I weld a chuddio'r delweddau ar gyfer pob cyffordd, cliciwch ar y dolenni isod.

I weld delwedd fwy, cliciwch ar y mân-lun.

Delweddau presennol

Yr olygfa i'r gorllewin i gylchfan bresennol Cyffordd 15 yn Llanfairfechan o'r bont droed i gerddwyr

Yr olygfa i'r gorllewin i gylchfan bresennol Cyffordd 15 yn Llanfairfechan o'r bont droed i gerddwyr

Yr olygfa i’r dwyrain o drosbont Cyffordd 14 ar hyd coridor ffordd yr A55

Yr olygfa i’r dwyrain o drosbont Cyffordd 14 ar hyd coridor ffordd yr A55

Yr olygfa i’r dwyrain ar draws Bromenâd Llanfairfechan tuag at goridor ffordd a rheilffordd yr A55 ac ardaloedd preswyl Pendalar a Pharc Penmaen

Yr olygfa i’r dwyrain ar draws Bromenâd Llanfairfechan tuag at goridor ffordd a rheilffordd yr A55 ac ardaloedd preswyl Pendalar a Pharc Penmaen

Golygwch i'r gorllewin ar hyd yr A55 yn Gerizim o'r llwybr beicio a phont droed cerddwyr ar hyd yr A55 i'r gorllewin o dwnnel Pen-y-Clip

Golygwch i'r gorllewin ar hyd yr A55 yn Gerizim o'r llwybr beicio a phont droed cerddwyr ar hyd yr A55 i'r gorllewin o dwnnel Pen-y-Clip

Delweddau arfaethedig

Delwedd o’r Cynllun yn edrych tua’r gorllewin o’r bont droed i gerddwyr tuag at y Gyffordd 15 newydd sydd wedi’i gwahanu ag uchder

Delwedd o’r Cynllun yn edrych tua’r gorllewin o’r bont droed i gerddwyr tuag at y Gyffordd 15 newydd sydd wedi’i gwahanu ag uchder

Delwedd o’r Gyffordd 15 arfaethedig o’r De

Delwedd o’r Gyffordd 15 arfaethedig o’r De

Delwedd o’r Cynllun yn edrych tua’r dwyrain tuag at Gyffordd 15

Delwedd o’r Cynllun yn edrych tua’r dwyrain tuag at Gyffordd 15

Delwedd o’r Cynllun yn edrych tua’r gorllewin tua Llanfairfechan ar draws y Gyffordd 15 newydd sydd wedi’i gwahanu ag uchder

Delwedd o’r Cynllun yn edrych tua’r gorllewin tua Llanfairfechan ar draws y Gyffordd 15 newydd sydd wedi’i gwahanu ag uchder

Rhaid i’r cwcis fod wedi’u galluogi ar gyfer y fideo hon. Gallwch newid eich gosodiadau cwcis neu wylio’r fideo hon ar YouTube. Noder y gallai gwylio ar YouTube storio cwcis ar eich dyfais.

Delweddau presennol

Yr olygfa i'r gorllewin i gylchfan bresennol Cyffordd 16 tuag at Penmaenmawr

Yr olygfa i'r gorllewin i gylchfan bresennol Cyffordd 16 tuag at Penmaenmawr

Llun o Gyffordd 16A bresennol yr A55 yn Nwygyfylchi

Llun o Gyffordd 16A bresennol yr A55 yn Nwygyfylchi

Coridor ffordd yr A55 i’r dwyrain o Gyffordd 16

Coridor ffordd yr A55 i’r dwyrain o Gyffordd 16

Golygfa o’r A55 o Alltwen gyda chwm coediog Afon Gyrach yn croesi’r gwastadedd arfordirol

Golygfa o’r A55 o Alltwen gyda chwm coediog Afon Gyrach yn croesi’r gwastadedd arfordirol

Delweddau arfaethedig

Delwedd o’r ffordd gyswllt newydd, o Dwygyfylchi, yn edrych tua’r Afon Gyrach a’r A55

Delwedd o’r ffordd gyswllt newydd, o Dwygyfylchi, yn edrych tua’r Afon Gyrach a’r A55

Delwedd o’r Cynllun yn edrych tua’r gorllewin ar draws y Gyffordd 16A newydd sy’n cael ei gwahanu ag uchder a’r drosbont a’r ffordd gyswllt newydd tuag at Benmaenmawr

Delwedd o’r Cynllun yn edrych tua’r gorllewin ar draws y Gyffordd 16A newydd sy’n cael ei gwahanu ag uchder a’r drosbont a’r ffordd gyswllt newydd tuag at Benmaenmawr

Delwedd o’r ffordd gyswllt arfaethedig yn pasio heibio i’r de o’r Orsaf Danwydd a Chaffi Puffin

Delwedd o’r ffordd gyswllt arfaethedig yn pasio heibio i’r de o’r Orsaf Danwydd a Chaffi Puffin

Detholiad o’r Datganiad Amgylcheddol a Gyffordd 16

Detholiad o’r Datganiad Amgylcheddol a Gyffordd 16

Rhaid i’r cwcis fod wedi’u galluogi ar gyfer y fideo hon. Gallwch newid eich gosodiadau cwcis neu wylio’r fideo hon ar YouTube. Noder y gallai gwylio ar YouTube storio cwcis ar eich dyfais.