Hysbysiad Preifatrwydd

Mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn nodi sut mae Llywodraeth Cymru (ni) yn defnyddio ac yn diogelu unrhyw wybodaeth bersonol a rowch i ni wrth i chi ddefnyddio Hwb Ymgysylltu Ar-lein Cyffyrdd 14/15 a 16/16A yr A55. Byddwn yn prosesu unrhyw wybodaeth bersonol a ddarperwch yn unol â'n hawdurdod swyddogol i ymgymryd â rôl a swyddogaethau craidd Llywodraeth Cymru. Llywodraeth Cymru yw'r Rheolydd Data ar gyfer gwybodaeth bersonol a brosesir wrth i chi ddefnyddio'r Hwb Ymgysylltu.

Yr hyn rydym yn ei gasglu

Ni fyddwn yn casglu nac yn storio data personol amdanoch chi oni bai eich bod yn cyflwyno'r data hwn gan ddefnyddio un o'n ffurflenni ar-lein. Mae'r data yn amrywio yn dibynnu ar y ffurflen, ond bydd yn cynnwys:

Yr hyn rydym yn ei wneud gyda'r wybodaeth hon

Bydd y wybodaeth hon yn cael ei defnyddio gan Lywodraeth Cymru a'r tîm prosiect i:

Byddwn yn cadw eich data am gyfnod o dair blynedd yn unol â Pholisi Cadw Data Llywodraeth Cymru.

Pwy rydym yn rhannu data gyda nhw

Bydd eich gwybodaeth Bersonol yn cael ei rhannu â'r partïon isod yn unig:

Diogelwch

Mae diogelwch data yn bwysig i Lywodraeth Cymru ac mae'r wefan hon yn cydymffurfio â'n safonau mewnol ar gyfer diogelwch gwybodaeth. Mae'r safonau hyn yn cyd-fynd â safonau cydnabyddedig y diwydiant ar gyfer diogelwch TG.

The forms on this website rely on third party software and suppliers. You can read more about their privacy policies here:

Polisi Preifatrwydd ESRI

Polisi Preifatrwydd WSP

GDPR

Dan Reoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU, mae gennych hawliau fel unigolyn. y gallwch eu gweithredu mewn perthynas â'r wybodaeth sydd gennym amdanoch chi.

Mae gennych yr hawl:

Darperir manylion cyswllt ar gyfer yr ICO isod:

Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth

Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF

Rhif Ffôn: 0303 123 1113 (cyfradd leol)

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu gwestiynau am y polisi preifatrwydd hwn neu'r data a gesglir, cysylltwch â'r:

Tîm Gweinyddol

Trafnidiaeth, Economi, Seilwaith
Llywodraeth Cymru
Sarn Mynach
Cyffordd Llandudno
LL31 9RZ

Am ragor o fanylion am y wybodaeth sydd gan Lywodraeth Cymru a'i defnydd, neu os hoffech ddefnyddio eich hawliau dan GDPR y DU, gweler y manylion cyswllt isod:

Swyddog Diogelu Data

Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ